Brugeraftale- og Vilkår

Din adgang til eller brug af ifta.dk, er betinget af din accept af følgende vilkår og betingelser:

1.

Der er alene tale om uddannelse og medlemskab af IFTA.dk er påkrævet. Hjemmesiderne har til formål at uddanne investorer omkring aktier, optioner, futures, og Forex. Ingen erklæringer eller udsagn på denne hjemmeside (siderne) skal opfattes som investeringsrådgivning, eller for at være en anbefaling, opfordring eller et tilbud om at købe eller sælge nogen form for finansielt instrument.

2.

Handel / investering involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Investering i værdipapirer indebærer en høj grad af risiko og involverer risici og usikkerheder, som kan resultere i, at investorer mister en del eller endnu mere end den oprindeligt investerede kapital. Fremadrettede udsagn er baserede på forventninger, skøn og tilgængelig information på tidspunktet, hvor udsagnet fremkommer. Alle udsagn involverer risici og usikkerheder, der kan medføre, at faktiske begivenheder indtræffer og afviger væsentligt fra de forventede. Fremadrettede udsagn kan identificeres gennem brug af ord som "forventer", "antager", "formoder", "skønner", "mener" eller ved udsagn som angiver af ​​visse handlinger "kan", "kunne", ”vil”, eller kan forekomme”. Enhver udtalelse, der udtrykker eller involverer forudsigelser, forventninger, overbevisninger, planer, mål eller fremtidige begivenheder eller præstationer, kan være fremadrettede udsagn. Faktorer der kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt kan være, men er ikke begrænset til, ugunstige økonomiske betingelser, intens konkurrence, mangel på meningsfulde forskningsresultater, utilstrækkelig kapital, opsigelse af kontrakter eller aftaler, negativ omtale og nyhedsformidling, manglende evne til at udføre forskning, udvikling og kommercialisering af planer, tab eller pensionering af ledende medarbejdere og forskere, og andre risici beskrevet i selskabets rapporter indsendt til fondsbørsen. Brugere bør rådføre sig med deres egne faglige rådgivere inden, der træffes afgørelser om at investere, og de bør selvstændigt kontrollere alle oplysninger på ifta.dk og chjort.mono.net. hjemmesiderne.

Ansvarsfraskrivelser af garantier og ansvar

Selv om IFTA.dk og dets hjemmesider har til hensigt at anvende korrekte data til hjemmesiden (siderne), kan der forekomme unøjagtigheder eller udeladelser. Desuden kan din adgang til denne hjemmeside (siderne), fra tid til anden, blive forsinket og / eller afbrudt på grund af planlagte og / eller ikke planlagte årsager. Hjemmesiderne er på en "som er” basis, uden nogen garanti af nogen art. IFTA.dk giver ingen udtrykkelig eller stiltiende accept, eller garanti angående brugen af deres hjemmesider. I det omfang loven tillader det, fraskriver IFTA.dk sig alt ansvar for brugen af hjemmesiden(siderne).
IFTA.dk eller dets hjemmesider accepterer ingen form for ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser, eller konsekvensen af ​​at stole på eller reagere ved, informationer som er til rådighed via denne / de hjemmesider, eller nogen tredjeparts hjemmeside indhentet via denne hjemmeside. IFTA.dk kan ikke udelukke risikoen for virus eller andre former for elektronisk forurening, ved brugen af ​​hjemmesiden (siderne).

Under ingen omstændigheder er IFTA.dk ansvarlig for eventuelle erstatningskrav (herunder direkte, eller indirekte), som følge af dit brug af, eller personlige afhængighed af, denne hjemmeside (siderne), selvom muligheden for sådanne skader er til stede.

1.
Tredjeparts Links. Denne hjemmeside kan yde eller indeholde links til andre hjemmesider. Disse links er anvendt, eller tilladt, for nemheds skyld og til orientering. Du skal være opmærksom på, at når du vælger et link på hjemmesiden, kan du risikere at forlade hjemmesiden. De tilgængelige oplysninger på andre hjemmesider kan have visse begrænsninger vedrørende anvendelse og distribution. Brugere bør gøre sig bekendt med sådanne begrænsninger. IFTA.dk er ikke ansvarlig for, eller har gennemgået, indholdet af disse websteder, og kan ikke give nogen form for garanti, udtrykkelig eller underforstået, for nøjagtigheden, lovligheden, brugbarhed eller aktualitet af sådanne oplysninger.

2.
IFTA.dk. er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af ethvert program, software, script, (såsom, men ikke begrænset til, virus, trojanere, orme, spam eller anden ondsindet element), og / eller andre kilder, herunder medierne, enten downloadet eller på anden måde erhvervet bevidst eller ubevidst, ved hjælp af vores website (s) eller fra firma e-mail. IFTA.dk. giver ingen garanti, udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til emner, som downloades fra vores website (s) eller e-mail (s).

3.
Ejerinteresser. Oplysninger på denne hjemmeside er ejet, i licens eller kontrolleret af IFTA.dk eller tredjeparter, som har tilladt IFTA.dk at linke oplysninger fra deres hjemmesider. Alle varemærker, copyrights, firmanavne, servicemærker, logoer eller andre identificerende funktioner, der anvendes på dette website tilhører deres respektive ejere. Information må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, eller på anden måde udnyttes til kommercielle formål. Oplysninger kan ses og printes til personlig brug, ikke-kommercielle formål. Enhver uautoriseret brug kan krænke ophavsretslovgivning, varemærke loven, lovgivning om privatliv og love om offentlighed og kommunikation.

4.
Overtrædelse af vilkår og ændringer af hjemmeside brug. IFTA.dk forbeholder sig retten til at ændre vilkårene og betingelserne i denne brugeraftale på ethvert tidspunkt. Ændringer vil træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen ​på hjemmesiden.

5.
Forpligtelser for brugere. Enhver person, medlem eller anden bruger, har følgende forpligtelser: (a) at give korrekte oplysninger, (b) at overholde alle gældende love og regler (c) ikke at indføre i denne hjemmeside, eller ethvert netværk eller udstyr, som understøtter denne, et virus, orme, skadelig kode, trojansk hest, eller en anden invaliderende enhed, (d) ikke at forsøge at forstyrre eller afbryde hjemmesiden, eller ethvert netværk, og / eller andet udstyr, der understøtter det (e) ikke at forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til eller på anden måde forstyrre systemet eller netværket, som er tilsluttet til hjemmesiden, og (f) ikke at bruge hjemmesiden til at sende eller på anden måde distribuere junk mail eller andre uopfordrede materialer til massedistribution.

6.
Retten til afslag. IFTA.dk forbeholder sig ret til at ekskludere adgang til deres hjemmesider, med eller uden varsel, enten generelt eller med hensyn til en eller flere bestemte IP-adresser eller internetsider. Enhver brugerovertrædelse af vilkår, der udtrykkeligt (eller ikke udtrykkeligt) er angivet i Brugeraftale og vilkår, er grund til at nægte en bruger adgang til og brug af selskabets hjemmeside (r). IFTA.dk bruger software-programmer og andre værktøjer til at overvåge trafikken på deres hjemmesider til at identificere uautoriserede forsøg på at uploade eller ændre oplysninger eller på anden måde forårsage skade for integriteten af ​​hjemmesiden. IFTA.dk forbeholder sig ret til retsligt at forfølge alle for enhver krænkelse af disse vilkår og betingelser. Hvis nogen bestemmelse i denne Brugeraftale og vilkår, er erklæret ugyldig, skal denne bestemmelse anses isoleret og berører ikke gyldigheden eller retskaffenheden af ​​de resterende. Disse vilkår er underlagt Dansk lovgivning.

IFTA IFTA Nyt Aktie Skole Om IFTA.dk Kontakt

Copyright © - IFTA ApS.  CVR-NR: 3396 0557    tlf.: +45 2223 1980

Brugeraftale og vilkår | Kontakt os

Følg IFTA på:

IFTA.dk