Fundamental Analyse

De Finansielle Markeder

Hvordan de finansielle markeder fungerer

Den traditionelle opfattelse af en markedsplads er, at det er et sted, hvor folk mødes for at købe eller sælge varer, som opfylder deres behov.

De finansielle markeder fungerer på samme måde. Her mødes folk, som har en interesse i at handle med finansielle instrumenter. Det drejer sig typisk om aktier, valuta, obligationer, råvarer.

Mange virksomheder har brug for de finansielle markedspladser for at få opfyldt deres behov, mens der er andre, som handler på disse markeder for at profitere af de udsving i kurserne, der opstår dagligt. Det kan være på kort eller lang sigt.

Tag Hr. X, han tror at kursen på aktie Y vil stige. Han beslutter sig for at købe aktien og en måned senere, efter at kursen er steget, sælger han således med en fortjeneste. Det modsatte kunne naturligvis ske. Det vil sige at kursen var faldet, men det var en kalkuleret risiko som Hr. X var villig til at løbe.

Markedspriserne stiger og falder dagligt baseret på udbud og efterspørgsel. De påvirkes af en bred vifte af forskellige omstændigheder. Dem vil vi se på senere. Lad os først se på et par af de mest almindelige markedspladser i verden. Dem som omhandler aktier, valuta, obligationer og råvarer.

Aktie markedet

Baggrunden for at et aktiemarked eksisterer, er at hjælpe virksomheder med at rejse kapital. De sælger en ejerandel af virksomheden. Det sker ved at udstede aktier. Prisen for denne aktie bestemmes for det meste af, hvad folks opfattelse af virksomhedens værdi er her og nu, samt deres forventninger til dens fremtidige værdi

Lad os antage at firma HÅB ønsker at udvide og åbne nye butikker eller afdelinger. De har ikke selv kapital til dette. Firma HÅB kan låne pengene, eller de kan vælge at udstede aktier og på den måde sælge ejerandele af virksomheden, som bytte for den kapital de har behov for.

Ved at lade sig registrere på en børs, bliver virksomhedens gøren og laden offentlig og informationer vil tilflyde markedsdeltagerne. Aktierne kan nu handles, og det bliver den generelle opfattelse af virksomhedens værdi, som påvirker kursen. Hvis de handlende tror på, at fremtidsudsigterne er lyse vil kursen, for det meste, stige i det at der er flere, som vil købe end sælge, og vice versa.

Der er mange aktiemarkeder rund omkring. Et par af de mest kendte er NYSE (The New York Stock Excange) og LSE (London Stock Excange). Herhjemme har vi Nasdaq Omx.

Aktiekurserne på de største virksomheder der er noteret på en given børs er undertiden repræsenteret ved et aktieindeks – f.eks. Dow Jones 30, S&P500, DAX30 eller FSTE 100.

Hvis kursen på et selskab i et indeks stiger, kan det løfte den samlede værdi. I vores eget C25 indeks har vi bl.a. Novo Nordisk.

Valuta markedet – FOREX, Fx Market eller The Foreign Exchange

Valutamarkedet er det største målt på omsætning. Her udveksler lande, virksomheder og private valuta.

Skal du på ferie eller forretningsrejse til et sted, hvor de ikke anvende den danske krone, har du brug for at veksle til den pågældende valuta. Det samme gælder for de virksomheder, der handler med kunder, som har en anden møntfod.

Der er dagligt en stor omsætning på valutabørserne, hvor alle typer af handlende veksler valuta i et forsøg på at tjene på de udsving, der opstår. Værdien af en valuta afhænger af mange faktorer, herunder landets økonomiske udsigter og renter.

Råvaremarkedet – The Commodities market

Råvaremarkedet beskæftiger sig med køb og salg af råvarer. Eksempler på råvarer inkluderer: diamanter, guld, sølv, olie, kaffe, sukker, ris, grise og kvæg. Mange af de handlende bruger råvaremarkederne til at styre virksomhedens behov. Andre bruger dem til at spekulere i prisbevægelserne.

Obligationermarkederne  – The Bond markets

Obligationsmarkederne tillader organisationer, så som virksomheder eller regeringer, at låne penge ved at udstede obligationer. En obligation er dybest set et lån eller et gældsbrev. Den som køber en obligation låner penge til udstederen, som så senere betaler lånet tilbage med renter. Obligationens kurs (pris) afhænger af mange faktorer, f.eks. økonomiske data, nyheder, følelser og det generelle renteniveau.

Generelt går obligationskurserne op, når renten går ned og omvendt. Mange forsøger at drage fordel af ændringer i renten ved at handle med obligationer.

Så hvorfor går kurserne op og ned?

De finansielle markedskurser går op og ned efter de niveauer, hvor der findes udbud og efterspørgsel. Kurserne er konstant påvirket af en række globale faktorer: økonomi, statsbudget, vejret, naturkatastrofer, krige, politik. Derudover kan selv rygter påvirke kurserne.

En orkan i Den Mexicanske Gulf kan få indflydelse på en lang række af globale virksomheder. Prisen på olie og andre råvarer kan skyde i vejret og dermed påvirke aktiekurserne. Samme orkan kan give problemer med eksporten til andre lande og på den måde påvirke valutakurserne. Selv obligationsmarkederne kan blive berørt, hvis orkanens skader ændrer på de økonomiske udsigter.

De finansielle markeder kan være spændende og til tider uforudsigelige.

En god måde at lære mere om hvordan de forskellige markeder fungerer, er at bruge systemer, der lader dig ”paper trade”, således at du får mulighed for at øve dig uden at risikere dine egne penge. Dette kan hjælpe med til at opbygge viden og erfaring om, hvordan markedspriserne ændrer sig og på den måde skabe større tryghed ved de risici handel på de finansielle markeder indebærer.

Alt efter hvilket marked du beslutter dig for at handle, er det vigtigt først at forstå de grundlæggende principper og den terminologi, der anvendes.

Kurserne bevæger sig op og ned i forhold til udbud og efterspørgsel. Er der en overvægt af købere vil kursen, med stor sandsynlighed, bevæge sig op og omvendt, hvis der er flere som vil sælge.

Vi beskæftiger os normalt med to slags kurser:

Udbud eller købskurs (offer/buy), som er den der kan købes til.

Efterspørgsel eller salgskurs (bid/sell), som er den der kan sælges til.

En del anvender en mellemmand, en mægler (broker), som kan hjælpe med til at handle. Her betales normalt et en kommission (fee). Nu om dage anvender de fleste dog internettet og handler selv direkte ved hjælp af kurser der vises online.

Når du indgår en handel kaldes det at ”åbne en position”, og når du afslutter en handel, kaldes det for at ”lukke en position”. Det kan ske med enten en accepteret gevinst eller et tab.

Når du har besluttet dig for at åbne en position (long eller short), findes der flere typer af ordrer, du kan placere. Lad mig her nævne de mest almindelige.

Markedsordre: Her accepterer du at handle til den kurs, der oplyses i det øjeblik.

Limit ordre: Her vælger du den kurs, som du ønsker at handle til.

Oplysninger om markederne findes mange steder. Dagligt oplyses der om de økonomiske tilstande globalt og lokalt i TV, aviser, magasiner og på internettet. Handel med finansielle instrumenter er på verdensplan den største industri, og der omsættes dagligt for mange hundrede milliarder.

Hvorfor beskæftige sig med tekniske ting som nettoindtægt eller analyse af tilbagediskonterede pengestrømme, når du bare kan tænde for tv'et, skrive et par aktiesymboler ned, købe aktien og håbe på det bedste?

Ligesom fødevareproducenterne skal oplyse om alle de ingredienser, der indgår i deres produkter, skal virksomhederne fortælle investorerne, hvad de er sammensat af. At vide hvad der er i en fødevare påvirker måske ikke din beslutning om at spise den, men du ved i det mindste, hvad du putter i din krop.

Det er muligt, at du ikke forstår alt, hvad der står på produktets næringsdeklaration, men du kan få en temmelig god ide om, hvad der er godt for dig, og hvad der ikke er. Hvis en flaske æblejuice, for eksempel, har en ingrediensliste længere end din arm og er fyldt med ting, du ikke kan udtale, ved du, at du ikke drikker pressede æbler.

Fundamental analyse er den klassiske måde at undersøge og investere på, af en række forskellige årsager, herunder det faktum, at analysen er:

• Baseret på virkeligheden, ikke mening: Det er nemt at blive fanget i almindelig begejstring over, hvad en virksomhed gør, eller de produkter der sælges. Men det betyder ikke noget, om alle i dit nabolag køber virksomhedens produkter, hvis virksomheden ikke formår at tjene penge på at sælge dem.

• Med til at sætte et prisskilt på en virksomhed: Hvad er et maleri værd? Hvad er en brugt bil værd? Prisen for et aktiv med en subjektiv værdi er generelt, hvad en anden er villig til at betale for det. Aktiemarkedet er en daglig auktion, hvor købere og sælgere mødes og forsøger at sætte et prisskilt på alle de virksomheder, der kan handles.

• Velegnet til at vise en ændring i virksomhedens sundhed: Hvis evnen til at tjene penge og virksomhedens succes er begyndt at falme, vil du se tegn på det dukke op i virksomhedens rapporter. Og nej, der vil ikke være en kæmpe skilt med "Sælg dine aktier." Men hvis der er et problem, vil en fundamental analytiker ofte være i stand til at spotte det.

Rapporterne er stadig de håndgribelige beviser på, hvordan tingene faktisk går. Tallene lyver ikke - hvis du ved, hvor du skal lede.

Aktier stiger og falder hvert minut, dag og uge baseret på en tilfældig strøm af nyheder. De konstante op- og nedture kan undertiden forvirre logik og fornuft, men er for det meste støj for en fundamental analytiker.

Hvis der er én ting, der er særlig vigtig, er det virksomhedens rentabilitet. Når det kommer til stykket, køber du jo en del af selskabets indtjening. Og her vil resultatopgørelsen være din guide, når du forsøger at afgøre, hvor profitabel en virksomhed er. Hvis du undgår at investere i selskaber med svag likviditet i forhold til deres nettoindkomst, kan du undgå mange dumme investeringer eller endda decideret svindel.

Før du investerer i en virksomhed, bør du sikre dig, at du ikke kun ved, hvor mange penge virksomheder har, men også hvad den skylder. Disse tre variabler kan hjælpe dig, så du undgår at skyde dine penge i et selskab, der ikke kan overleve:

• Hvor mange penge en virksomhed har på balancen.

• Hvor meget virksomheden skylder långivere på kort og langt sigt.

• Hvor mange penge en virksomhed genererer.

Det ville være temmelig uhøfligt at spørge folk, du møder til et cocktailparty, hvor mange penge de har på deres opsparingskonti. Men du behøver ikke at bekymre dig om en sådan etikette, når det kommer til virksomheder.

Husk, at alle de aktiesymboler du ser blinkende rød og grøn ikke er terninger, heste, eller kort. De er mere end blot de to, tre eller fire bogstaver i deres ticker symbol.

Nogle kan lide at købe aktier anbefalet af en ven eller en mægler. Andre synes, det er klogt at investere i virksomheder, der har produkter, de personligt nyder og bruger. Spørg 20 folk hvordan de vælger deres investeringer, og du vil sikkert høre om 20 forskellige metoder. På mange måder er fundamental analyse lige så meget en hjælp til at undgå dårlige investeringer, som det er en hjælp til at finde de gode.

Desværre passer alle de oplysninger, du kan finde om en virksomhed, ikke ind i en lille firkant - ligesom de gør på en fødevare etikette. I stedet er de centrale elementer, der udgør en virksomhed, fordelt i en serie af regnskaber og andre kilder til fundamentale data.

Når du køber en aktie, køber du et stykke ejerskab i virksomheden og et krav på virksomhedens fremtidige overskud. At eje en bid af en virksomhed, over tid, er ikke hasardspil, det er kapitalisme. Der er kun én rigtig pris for en virksomhed. Den pris en køber vil betale!

Fundamental analyse kan hjælper dig med at identificere virksomheder, der sælger varer og tjenesteydelser for mere end det, de har betalt for at producere dem. Det er dit værktøj til at vurdere, hvor god en virksomhed er til at skabe et overskud. Buffett er en af ​​de bedst kendte brugere af fundamental analyse - faktisk er han så sikker i sin analyse af en virksomhed, at han ofte køber meget store poster og holder dem i årtier.

IFTA IFTA Nyt Aktie Skole Om IFTA.dk Kontakt

Copyright © - IFTA ApS.  CVR-NR: 3396 0557    tlf.: +45 2223 1980

Brugeraftale og vilkår | Kontakt os

Følg IFTA på:

IFTA.dk