2% reglen

Money Management - 2 procent reglen

Selv om oddsene er stablet i din favør, er det tilrådeligt ikke at risikere en for stor del af din kapital på en enkelt handel.

Du bør aldrig satse hele din arbejdskapital - eller en for stor bid af din kapital på en enkelt handel, og vær opmærksom på, hvad det værst tænkelige udfald kunne blive.

Reglen om 2 procent:

Du bør aldrig risikere mere end 2 procent af din kapital på en hvilket som helst aktie.

Det betyder, at 10 på hinanden følgende tab kun vil koste 20 % af din kapital. Det betyder ikke, at du skal handle 10 forskellige aktier – (din risikosum er normalt langt mindre end købsprisen af ​​en aktie).

Anvendelse af 2 procent reglen:

Beregn 2 procent af din Driftskapital: (Risikosummen ved din handel).

Fratræk kurtage på køb og salg for at nå frem til din Maksimum tilladelige risiko

Beregn din risiko per Aktie:

Fratræk dit Stop Loss-Exit fra købskursen og tilføj en mulighed for afvigelse (ikke alle stop handles på selve grænsen). For en Short handel, er proceduren omvendt: Fratræk købskurs fra din Stop Loss-Exit, før du tilføjer afvigelse.

Det maksimale antal aktier beregnes derefter ved at dividere din maksimal tilladelige risikokapital med risiko per aktie.

Eksempel:
Forestil dig, at din samlede handelskapital er 20.000,- og dine handelsomkostninger er fastsat til 50,00- per handel.
Din risiko: 20.000,- * 2 procent = 400,00 per handel.
Fratræk kurtage, ved køb og salg, og din maksimum tilladelig risiko er: 400,00 - (2 * 50,00) = 300,00.

Beregn din risiko per Aktie:

Hvis en Aktie er prissat til 10,00, og du ønsker at placere en Stop Loss-Exit ved 9,50, så er din risiko 50 øre per aktie.
Tilføj, lad os sige 25 øre som afvigelse og din risiko per aktie stiger til 75 øre.

Det maksimale antal aktier, som du kan købe, er derfor:
300,00 /  0,75 = 400 aktier (til en pris af 4.000,-)

Quick Test
Din kapital er 20.000 og din kurtage er reduceret til 20 kroner per handel. Hvor mange aktier à 10,00 kan du købe, hvis du placerer din Stop Loss-Exit på 9,25? Anvend 2 procent reglen.
Tip: Husk kurtage ved køb og salg, og afvigelse (lad os antage 25 øre / aktie).

Svar: 360 aktier (til en pris af 3.600,-).
Risikosummen: 20.000,- * 2 procent = 400
Fratræk handelsomkostninger / kurtage: 400.00 - (2 * 20,00) = 360
Risiko per Aktie = 10,00 fratrukket 9,25 samt 0,25 i afvigelse = 1,00 per aktie
Maksimale antal aktier = 360/1 = 360 aktier

Dit handelssystem kan være rentabelt, men hvis det er genstand for alt for store tabsgivende handler, overvej at bruge en lavere procentdel af risikosummen (fx 1 procent).

Tilbage til den virkelige verden

Nogle tab er større end andre – SL-Exit vil lejlighedsvis mislykkes, når kursen springer med et Gap enten op eller ned.

Sandsynligheder varierer, og udfald påvirker hinanden - når aktiekurserne falder, har de tendens til alle, at falde på samme tid.

En af de største brister i de fleste risikostyringssystemer er, at aktiekursbevægelser påvirker hinanden. Enkelte brancher er ikke uafhængige. Markederne vil alle marchere i flok og de enkelte aktier følges ad. Selvfølgelig er der undtagelser: stjerner, der stiger i et Bear marked eller et aktie kollaps midt i et Bull marked, men disse er undtagelser. De fleste følges ad, som en flok får.

Er 2 procent velegnet til alle?

Ikke alle har den samme succesrate (eller indsigt).

Din succesrate er antallet af vindende handler udtrykt som en procentdel af dit samlede antal af handler:

Succesrate = Vindende handler / (vindende handler + handelsomkostninger etc.) * 100%.

Risiko og belønningsratio

Din risiko og belønningsratio er din forventede gevinst i forhold til din risikosum (det burde egentlig kaldes Reward/Risk-forholdet, fordi det er på den måde, det normalt udtrykkes). Hvis din gennemsnitlige gevinst (efter fradrag af kurtage) på dine vindende handler er 1.000,- og du konsekvent har risikeret 400,- per handel (som i det tidligere eksempel), så vil din Reward/Risk ratio være 2,5 til 1 (dvs. 1.000 / 400).

Reward/Risk ratio = gennemsnitlige gevinst på vindende handler / gennemsnitlig kapital i farezonen.

Konfidensniveauer
Hvis vi har tre Investorer:
Investor: A, B, C
Tidsramme: Kortsigtede, Mellemlang og Langsigtede
Succes Rate: 75% 50% 25%
Risiko og belønnings ratio: 1,0 - 3,0 - 10,0

Investor A
Kortsigtede og et gennemsnitlig afkast på 125% målt på samtlige handler.
Vindende handler:  75% * 1 = 0,75
Tabsgivende handler:  25% * 1 = 0,25
Gennemsnitlig Profit:  0,50
Som en procentdel af risikosummen: 50%

Investor B
Mellemlang sigt og et gennemsnitlig afkast på 200% målt på samtlige handler.
Vindende handler:  50% * 3 1,50
Tabsgivende handler: 50% * 1 -0,50
Gennemsnitlig Profit:  1,00
Som en procentdel af risikosummen 100%

Investor C
Langsigtede og et gennemsnitlig afkast på 325% målt på samtlige handler.
Vindende handler:  25% * 10 2,50
Tabsgivende handler: 75% * 1 -0,75
Gennemsnitlig Profit:  1,75
Som en procentdel af risikosummen 175%

Dette betyder ikke nødvendigvis, at Investor C er mere rentabel end A. Investor A (kortsigtede), har temmelig sikkert handlet langt mere end Investor C.

Du kunne have følgende scenarie:
Investor: A, B, C
Tidsramme: Kortsigtede, Mellemlang og Langsigtede
Gennemsnitlig Overskud per Handel 50% - 100% - 175%
Antal handler / år 300 -  100 - 40
Afkast af risikosummen 150 - 100 - 70
Risikosummen 2% - 2% - 2%
Årlig % afkast af kapital 300% - 200% - 140%


Lidt om renters renter effekten:

Tab:          Retur til breakeven ca.:

10 %                                 11 %

15 %                                 20 %

25 %                                 35 %

35 %                                 50 %

50 %                               100 %

IFTA IFTA Nyt Aktie Skole Om IFTA.dk Kontakt

Copyright © - IFTA ApS.  CVR-NR: 3396 0557    tlf.: +45 2223 1980

Brugeraftale og vilkår | Kontakt os

Følg IFTA på:

IFTA.dk