TRADING BREAKOUTS

Før vi kommer ind på de nærmere detaljer omkring det at handle ”breakouts” (udbrud), er det vigtigt at introducere 2 koncepter omkring aktiemarkedet:

  1. Årsagen til fundamentale bevægelser i aktiekursen: Kursen vender på niveauer, hvor udbud og efterspørgsel, efter en given aktie, er ude af balance. En erfaren markedsaktør er i stand til at identificere, hvor disse ubalancer findes. Dette giver en taktisk fordel, da markedsaktøren således kan udlede på hvilke niveauer, at større købere og sælgere befinder sig i markedet.
  2. Hvem befinder sig på den modsatte side af handlen?: Aktiemarkedet er ud fra et simplificeret standpunkt blot et sted, hvor kapital flyttes fra dem der ikke ved hvad de gør, til dem som ved hvad de gør. Den erfarne markedsaktør sikrer sig (jf. punkt 1) at de mindre erfarne aktører er på den anden side af handlen. Så handler han/hun i retning med de markedsaktører, der er betydningsfulde og som rent faktisk kan flytte markedet.

Logikken bag udbrud

Område A er oprindelsen til et stærkt rally i aktiekursen. De fleste markedsaktører som ønsker at handle udbrud køber, når kursen bryder ud fra område A. Men ved køb i dette område (området for udbruddet) placerer man, modsat hvad de fleste tror, ikke odds i ens favør. Det er populært sagt et ”suckers bet” - altså en handel med dårlige odds, som ofte er kendetegnende for uerfarne markedsaktører.  De fleste ser kursen bevæge sig ud af dette ”trading range” (en sidelæns bevægelse i kursen), og giver efter for en række emotioner – blandt andet frygten for ikke at profitere af udbruddet.  De køber sig således hurtigt ind i det påbegyndte rally. Problemet er blot, at når de endelig får købt sig ind i rallyet, har kursen bevæget sig så langt, at det ender med at blive en handel med høj risiko og lav potentiel gevinst (”high risk/low reward trade”).

Jeg lader i stedet udbruddet passere i første omgang, da det indikerer, at område A er udtryk for en ubalance i udbud og efterspørgsel. Det er præcis, der at køberne potentielt vil kunne findes. Derefter venter jeg med at købe til kursen kommer retur til område A. Når kursen returnerer (markeret som område C), er jeg en interesseret køber fra de uerfarne markedsaktører, som findes der. Jeg er mere konfident omkring, at et køb ved område C vil udgøre en handel med lav risiko og høj potentiel gevinst (”low risk/high reward trade”) end ved udbruddet. I netop dette tilbagefald (”retracement”) til område C er der stor sandsynlighed for, at der er tale om salg fra uerfarne markedsaktører.  De begår nemlig ofte 2 fejl: (1) de sælger efter en periode, hvor kursen er faldet, og (2) sælger på et niveau, hvor der er høj sandsynlighed for at efterspørgslen vil overstige udbuddet – de sælger således direkte ind i den potentielle støtte, fordi de har svært ved at se deres urealiserede profit forsvinde.

Handelssetuppet.

Hvis du gerne vil gå lang i en aktie (altså at købe den), så find et marked som er i optrend ved at se på et 45 dages glidende gennemsnit. Identificér udgangspunktet for et stærkt udbrud og tegn to horisontale linjer omkring kursbevægelserne inden udbruddet for at etablere en zone for den fremtidige potentielle efterspørgsel (område A). Sørg dernæst for at der eksisterer en acceptabel potentiel profit. Profitmålet er afstanden fra område A til punkt B, hvor B er den højeste kurs (”highest high”) fra det oprindelige udbrud.

Selve handlen

Køb ved C når kursen rammer tæt på toppen af den øverste sorte linje og sæt et ”stop loss” lige under den nederste linje. Justér din positionsstørrelse således at du ikke risikerer mere, end du er villig til at tabe. Jo større område A er, jo mindre skal din positionsstørrelse være, grundet det dybere stop loss.  Sæt dit profitmål jf. forklaringen under ”handelsetuppet”.


Din Tjekliste:     

  1. Find en kraftig kursbevægelse fra et PIVOT Low eller High: dette repræsenterer et kursniveau, hvor der findes en KLAR ubalance i udbud/efterspørgsel.
  2. Identificér området for den kraftige kursbevægelse: det er præcis der, hvor der findes en ubalance.
  3. Beregn dit profitpotentiale: dette hjælper med til at bestemme din risko/gevinst ratio (risk/reward).
  4. Planlæg hele din handel på forhånd: dette holder dine emotioner ude af handlen og er utroligt vigtigt.

Mest af alt: hold dig til KISS-princippet: Keep It Simple Stupid ;0)

Bow Tie System Breakouts Turtle Soup+1 Dead Cat Bounce Trading the Gap Hi - Low System

Breakouts

IFTA IFTA Nyt Aktie Skole Om IFTA.dk Kontakt

Copyright © - IFTA ApS.  CVR-NR: 3396 0557    tlf.: +45 2223 1980

Brugeraftale og vilkår | Kontakt os

Følg IFTA på:

IFTA.dk