Teknisk Analyse
En metode til vurdering af værdipapirer ved at analysere statistikker, der genereres ved markeds aktivitet, såsom tidligere kurs / priser og volumen. Tekniske analytikere forsøger ikke at måle et instruments iboende værdi, men forsøger i stedet, ved hjælp af charts og andre værktøjer, at identificere mønstre, der kan foreslå fremtidig aktivitet.


Kursudvikling (Pris Action)
Købere og sælgere når til enighed om prisen i tid.
Priserne plottes på et chart (skærmen) med volumen.
De handlende efterlader et spor af prisoplysninger, der kaldes "kursudvikling" og dette afspejler deres følelser og opfattelse af fair value (sentiment).


Hvad er Charting?
Den vigtigste disciplin til at plotte og måle kurs- prisbevægelse.

En vellykket Chart fortolkning tager tid, hårdt arbejde og tålmodighed, og er mere en kunst end en videnskab.

Charts kan bliver misforstået og fejlfortolket. Det hænder ofte for begyndere i teknisk analyse.

Charting er et handelsredskab - ikke et middel for fremtidige kursprognoser.

Når folk, der på baggrund af, hvad de har læst om i bøger om TA, begynder at beregne økonomiske gevinster, bevæger de sig ind på et farligt område. Charts bør anvendes til timing af en handel ikke til at formulere håb om fremtidige gevinster.

Selv de mest veldefinerede og tilsyneladende perfekte Chart patterns kan lede til fiasko.

Ikke alle markeder kan ved hjælp af de klassiske principper analyseres hele tiden. Den virkelige fare er, at forsøge at presse en fortolkning igennem.

Det er meget nemt at overanalysere et Chart, og fristelsen for en nybegynder er ofte at overfortolke indtil noget ses.

Den mentale del af det er… ”der må være noget på dette Chart, og jeg er nødt til at finde det”.

Grundlæggende antagelser

Markedet interesserer sig ikke en pind for din mening

Har en tendens til at opbygge momentum

Søger balance

Afskyr stagnation

Er cyklisk

Bevæger sig i faser:

De fleste giver lidt eller ingen opmærksomhed til, hvordan aktiemarkedet faktisk virker, fordi de mener, at de allerede ved, hvordan det virker.

Aktiemarkedet er simpelt: det virker på udbud og efterspørgsel, som ethvert andet frit marked.

Hvis der er flere, der vil købe end sælge, vil markedet gå op, og omvendt, hvis der er flere, der vil sælge end købe, så falder det.

I princippet er dette korrekt, men i praksis er det ikke altid, at det virker så præcist, som det lyder.

Dette er et af de vigtigste punkter, jeg har måtte sande. For mig, i det mindste, er 'hvorfor' nok den dyreste og mindst værdifulde oplysning jeg har mødt. Når du får 'hvorfor' galt i halsen (og handler i overensstemmelse hermed), ender du ofte med at tabe masser af penge.

Du kan kun kende ‘hvorfor' efter at det er en kendsgerning (når det er nytteløst). Lær at leve med den virkelighed, at der er ting, der ligger udenfor den enkeltes rækkevidde.

Jagten på 'hvorfor', 'hvad enten rigtigt eller forkert, kan lige så let føre dig til irrelevante, eller værre endnu, ubrugelige data, der ikke vil påvirke markedet.

Den bedste analogi er nok, når du har skændtes med din kone.

At have ret er ofte helt værdiløst og kan give bagslag. ;0)

TA-Teknisk Analyse

Chart Analysis

Bar Chart (OHLC). Candlestick Charts. Line Chart (Mountain). Point and Figure Chart. Support – Resistance. Trendlines.

Trend Up/Down. Swing High/Low. Gap Up/Down. Time Frame (Monthly – Weekly – Daily – Hour - Minutes.)

Vantro, Håb, Optimisme, Tro, Begejstring, Eufori. Hysteri, Angst, Benægtelse, Frygt, Panik, Kapitulation, Vrede, Depression.

Handel med finansielle instrumenter er baseret på sandsynligheder. Indarbejdelse af teknisk analyse øger sandsynligheden for den rette markeds timing. En TA’er- Chartist tillægger ikke selskabets værdiansættelse samme vægt, som fundamental analytikere gør.

Et Bull Marked opstår, når der har været en betydelig overførsel af aktier fra Svage Indehavere til Stærke Indehavere - generelt med et tab for de Svage Indehavere.

Et Bear Marked opstår, når der har været en betydelig overførsel af aktier fra Stærke Indehavere til Svage Indehavere - generelt med et overskud for de Stærke Indehavere.

På aktiemarkedet, er det generelt rigtigt, at alt, hvad der går op i sidste ende kommer ned, og at alt, hvad der går ned til sidst kommer op igen. For at dette kan være af nogen værdi, skal en investor vide, hvordan man kan afgøre, hvornår.

IFTA IFTA Nyt Aktie Skole Om IFTA.dk Kontakt

Copyright © - IFTA ApS.  CVR-NR: 3396 0557    tlf.: +45 2223 1980

Brugeraftale og vilkår | Kontakt os

Følg IFTA på:

IFTA.dk